Bronteksten gnostiek

Frits van Yperen, Aankomen in openheid
Een heldere samenvatting van de gnostiek als spiritueel pad

Verhalen Bram Moerland

Interviews Bram Moerland

De weg van de held, Joseph Campbell

Aramese 'Onze Vader'

Portretten Fayum

Zarathustra's Bergrede

Christendom

De andere betekenis van Eva en Maria Magdalena in de gnostiek

Mystiek

Dualisme van Plato

Carlos Castaneda over Don Juan

Racisme met charisma
De rassenleer van Steiner en Blavatsky

Helend Gesprek
Terugblik op mijn filosofische praktijk

Varia