Belofte van Mozes en de toorn Gods

Pslam 51,erfzonde

Verzoeningsleer

Luther en Calvijn

Abraham en het offer van Isaac