Psalm 51, Miserere

Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid,
delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid;
was mij geheel van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
Want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat bestendig voor mij.
Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad was in uw ogen(...)
Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren,
in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. (...)
Red mij van bloedschuld, o God, God mijns heils.

Download als pdf-document