Belofte van Mozes en de wraak van Jahweh

Pslam 51,erfzonde

Verzoeningsleer

Luther en Calvijn

Abraham en het offer van Isaac

Gebed van Franciscus van Assisi

De ethnische zuivering van Ezra