Bronteksten gnostiek

Frits van Yperen, Aankomen in openheid

Verhalen Bram Moerland

De weg van de held, Joseph Campbell

Aramese 'Onze Vader'

Portretten Fayum

Zarathustra's Bergrede

Christendom

De andere betekenis van Eva en Maria Magdalena in de gnostiek

Mystiek

Dualisme van Plato

Carlos Castaneda over Don Juan

Racisme met charisma
De rassenleer van Steiner en Blavatsky

Varia